Med våra sökhundar

hittar vi det som inte syns!

Hindra vägglöss effektivt

med hundsök!

Råttsökhund

Unik tjänst vid råttbekämpning

Hållbar och effektivt

Det vi inte ser nosar hunden upp!

Vi utför sök

från Malmö till Kiruna!

Kvalitet och kunskap

är vårt fokus.

Vilson detect & inspect AB

etablerades 2014

This image for Image Layouts addon

Vägglöss
Inga objudna gäster

Våra specialutbildade sökhundar hittar vägglöss i dess olika utvecklingsstadier i ett tidigt stadie av angreppet. Hundarna hittar vägglöss med hjälp av deras specifika doft oavsett hur väl vägglössen gömmer sig. Detta gör att vi med hjälp av våra hundar hittar snabbare och säkrare än enbart genom en okulär kontroll.
Mer information
This image for Image Layouts addon

Råttsök
ett effektivt verktyg

Med hjälp av vår sökhund hittar vi råttbon och kan följa råttans rörelsemönster i en lokal. Detta gör saneringsåtgärder effektivare, framför allt i stora eller svårtillgängliga lokaler.
Mer information
This image for Image Layouts addon

Mögelsök
bättre inomhusklimat

Provtagning för att kunna bekräfta ett mögelangrepp underlättas om man med hjälp av en sökhund kan begränsa omfång av prover och därmed sparar tid och ressurser samt att man höja säkerheten att man verkligen ta prover på rätt plats och inte missar förekomst av mögel.
Mer information

Vi är ett av Sveriges mest erfarna företag inom hundsök

0
grundades Vilson
0
genomsökta objekt, från enstaka hotellrum till stora bostadsområden
0
fakturerade timmar hundsök