Vad är vägglöss och hur vet man att man har vägglöss?

Dr. Faith Oi från universitet i Florida förklarar vad vägglöss är och vart man kan hitta vägglöss i sitt hem:

Den här filmen visar mycket utförligt hur vägglöss ser ut och hur man kan hitta de.

Filmen visar vilka åtgärder en resnär kan ta för att skydda sig mot att få med sig vägglöss hem från sin resa.

En detaljerad information för hotell om hur man kan kontrollera ett hotellrum och vad som ska göras om vägglöss finns.

En informationsfilm från National Geographic om vägglöss.

En demonstration hur du ska göra för att undvika att få med dig vägglöss när du är på hotell.

Filmen visar en villa i New Jersey där vägglöss inte bekämpades. Det är verkligen ett horrorscenario. Vägglöss lägger upp till 20 ägg om dagen, så inom kort har de förökat sig kraftigt.

Kontakta oss

Alla har olika behov, krav och frågor. Kontaktar oss för att diskutera hur vi kan samarbeta och hur våra sökhundteams kan hjälpa dig!

kontakta oss