Tjänster

Vilson detect & inspect AB utför operativt vägglöss-sök med välutbildade specialsökhundar. Vägglöss kan finnas i många olika sammanhang, här visas några exempel för vart vi arbetar operativt.

Vi har även specialsökhundar som är utbildade att hitta narkotika. Våra hundar är specialister, dvs. det är olika hundar som söker efter vägglöss och efter narkotika. 

Kontakta oss

Alla har olika behov, krav och frågor. Kontaktar oss för att diskutera hur vi kan samarbeta och hur våra sökhundteams kan hjälpa dig!

kontakta oss