Tjänster

Vilson detect & inspect AB utför operativt sök med välutbildade specialsökhundar. Våra hundar är utbildade att hitta vägglöss, narkotika eller råttor.

Våra hundar är specialister, dvs. det är olika hundar som söker efter vägglöss, råttor och efter narkotika. 

Vi har sökhundar som är utbildade på att hitta olika former av narkotika.  Våra välutbildade, seriösa sökhundsekipage kan anlitas för systematiska kontroller inom skolor för en säker skolmiljö, inom behandlingshem eller på andra platser där det misstänks att narkotika kan finnas gömd. 
Våra specialutbildade sökhundar hittar vägglöss i dess olika utvecklingsstadier i ett tidigt stadie av angreppet. Hundarna hittar vägglöss med hjälp av deras specifika doft oavsett hur väl vägglössen gömmer sig. Detta gör att vi med hjälp av våra hundar hittar snabbare och säkrare än enbart genom en okulär kontroll. 
Med hjälp av vår sökhund hittar vi råttbo och kan följa råttans rörelsemönster i en lokal. Detta gör att saneringsåtgärder effektivare framför allt i stora lokaler eller svår tillgängliga lokaler.

Kontakta oss

Alla har olika behov, krav och frågor. Kontaktar oss för att diskutera hur vi kan samarbeta och hur våra sökhundteams kan hjälpa dig!

kontakta oss